หน้าที่ของเรา

เกี่ยวกับเรา “บริษัท สหภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด”: เราเป็น บริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมภาชนะบรรจุหลายชนิดเพื่อเก็บรักษาบรรจุและควบคุมของเหลวอย่างปลอดภัย ในขณะที่ บริษัท อื่น ๆ สามารถนำเสนอถังได้จากวัสดุหรือการออกแบบเท่านั้นเรามีถังที่ทำจากวัสดุรูปทรงและขนาดต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

เราทำอะไร

สร้างถัง

ถังแรงดัน, ถังผสมเคมี, ถังน้ำร้อน, ถังกรองน้ำ, ถังเก็บน้ำ, หม้ออบไอน้ำ

ติดตั้ง และซ่อมบำรุง

ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ถังโลหะ

สร้างถังตามขนาดที่ต้องการ

งานออกแบบ ทำตามแบบ งานขึ้นรูป เชื่อมประกอบชิ้นงาน ทุกชนิด

เกี่ยวกับ สหภัณฑ์วิศวกรรม

ได้ก่อตั้งขึ้นด้วย ความมุ่งมั่น และความพยายาม ที่จะทำงานบริการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกแขนง เช่น อุตสาหกรรม ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น ถังเก็บเม็ดพลาสติก ถังผสมกาว ถังเก็บแอลกอฮอล์-ทินเนอร์ และอุปกรณ์ประกอบการผลิตต่างๆ ภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบ ผลิตพร้อมติดตั้ง สำหรับงาน Project ใหม่ หรือ การปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ หรือ อุปกรณ์ของเก่าที่มีอยู่ ให้ใช้งานได้ดีขึ้น มากขึ้นกว่าเดิม

เฉพาะที่ดีที่สุด

9

การทำงานด้านความปลอดภัยต้องมาก่อน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

9

เทคโนโลยีสำหรับการสร้างที่ดีที่สุด

การนำความรู้  วิทยาการ และประสบการณ์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการนำทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9

การบริหารงานการสร้างที่มีคุณภาพ

มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริหารงานอย่างเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริหารโดยกระบวนการ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ สัมพันธภาพกับผู้ส่งมอบอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ปีการทำงาน

ชิ้นงาน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ติดต่อเรา

13 + 11 =

บริษัท สหภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

224 ม. 7 ต. ลำโพ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

02-1501623

02-1572627

02-1501624

ธนวรรธน์ ศรีพิริยธนกุล

sa_ha_phan@hotmail.com

sahaphan-engineering.com